DỊCH VỤ PHẦN MỀM - PHẦN MỀM QUẢN LÝ - PHẦN MỀM DOANH NGHIỆP

Phần mềm hỗ trợ kinh doanh


- Hệ thống phần mềm quản lý công văn
- Hệ thống phần mềm quản lý nhân sự
- Hệ thống phần mềm quản lý khách hàng
- Hệ thống phần mềm quản lý bán hàng
- Hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp.

Phần mềm hỗ trợ mạng


- Hỗ trợ sự ổn định, tăng tốc độ của hệ thống mạng
- Quản lý thư điện tử dành cho máy chủ
- Phân quyền quản lý hệ thống
- Bảo mật dữ liệu

Phần mềm bảo mật


- Hệ thống bảo mật thông tin
- Chống xâm nhập từ bên ngoài
- Ngăn ngừa và diệt virus, trojan, spam
- Chống ăn cắp bản quyền

Phần mềm tiện ích


- Sử dụng máy tính hiệu quả hơn
- Hỗ trợ các phần mềm khác
- Tiện ích khi lướt web